Zmena pri poskytovaní služieb v regiónoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Topoľčany

Dátumom 21.8.2019 značka TEPUJEM.SK ukončila spoluprácu s partnerom firmou BAMS BUSINESS v zastúpení Miloš Brisuda pre regióny Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Topoľčany.

Značka TEPUJEM.SK pôsobí v tomto regióne i naďalej pod zastrešením TEPUJEM.SK s.r.o.

Preto Vás prosíme, aby ste sa obracali na nové telefónne číslo 0948 230 722, alebo využívali i naďalej mailové adresy: trencin@tepujem.sk, banovce@tepujem.sk, topolcany@tepujem.sk, prievidza@tepujem.sk. 

Služby si samozrejme môžete naďalej objednávať napriamo cez náš web www.tepujem.sk v menu Objednávka https://tepujem.sk/objednavka/

Venujte tomuto oznamu prosím náležitú pozornosť.

Pri objednávaní služieb na starom čísle, alebo prostredníctvom spoločnosti BAMS BUSINES s.r.o. nevieme garantovať prístup služieb, kvalitu služieb, na nami požadovanej úrovni.