Tepovanie sedačky

Tepovanie Liptov

Služby tepovanie sedačiek, kobercov, iného čalúnenia, čistenia a impregnácie kože a čistenie podláh poskytujeme na celom Liptove.

Za 11 rokov sme už vyčistili tisícky sedačiek, kobercov a rôzneho čalúnenia. Vyčistili niekoľko stoviek kožených sedačiek.

V rôznych mestách sa môže rozsah služieb mierne líšiť, preto si prosím kliknite na najbližšie miesto pre viac informácií.

Spoločný kontakt pre všetky mestá : 0915 722 377

Mail: info@tepujem.sk

Pre konkrétnu pobočku tepovanie Liptov kliknite na mesto, ktoré máte najbližšie:

Každé mesto a okolie zabezpečujeme zvlášť pracovníkmi z uvedených miest.